PRIJAVA  ZA UČEŠĆE NA KONFERENCIJI

MODUL ARHITEKTURA

Prijave za učešće na konferenciji su otvorene od 1. septembra do 10. oktobra 2019. godine. Cena kotizacije je 75 €, u cenu su uključena noćenja, obroci, zvanična majica konferencije, setifikat i prevoz u okviru aktivnosti konferencije.

Prijave za studente sa Univerziteta u Novom Sadu se otvaraju 16. septembra i traju do 10. oktobra. Studenti se mogu prijaviti u kancelariji Studentske unije Fakulteta tehničkih nauka. Cena kotizacije za njih je 1000 dinara.

Prijave su zatvorene.

PRIJAVA  ZA NAUČNI RAD I DIZAJNERSKA REŠENJA

MODUL ARHITEKTURA

Kako izgleda budućnost arhitekture? Kako razvoj novih tehnologija utiče na našu okolinu? Da li je usvajanje novih trendova, vođeno velikim tehnološkim dostignućima, pristup koji može pomoći arhitektama u rešavanju bitnih problema u svetu dizajna? Ukoliko je odgovor da, kako se to može postići?

Svet se neverovatno brzo menja pod uticajem tehnologije – svet arhitekture zajedno sa njim. Mi tražimo odgovore na savremena pitanja, obuhvatajući brojne teme sa jednom zajedničkom temom – evolucija arhitektonskog prostora u tehnološkoj eri.

S tim u vezi, ove godine je raspisan konkurs za naučne radove i dizajnerska rešenja u okviru četiri kategorije:

  1. Održiva arhitektura
  2. Parametarski dizajn
  3. Enterijer
  4. Urbanističko projektovanje

Konkurs je otvoren do 30.09.2019. godine

Studenti kojima bude odobren naučni rad, biće obavešteni putem e-maila i biće im prosleđena forma za skraćenu verziju rada (prošireni apstrakt), koju moraju dostaviti do 15.10.2019.

Kriterijum učešća

Pravo na učešće ostvaruju svi student osnovnih i master studija iz oblasti arhitekture i urbanizma.

Jedno rešenje u bilo kojoj kategoriji može da prijavi svaki student ponaosob, pri čemu se za svako rešenje podnosi posebna prijava.
Maksimalan broj potpisnika na jednom radu može biti troje studenata po kategoriji.

Dozvoljeno je učešće sa temama kojima su se student bavili ranije u okviru projekata, diplomskih, master radova…, ali oni elementima i strukturom moraju odgovarati formi naučnog rada.

Ocenjivanje radova

Radovi svih kategorija biće ocenjeni od strane komisije sa Departmana za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka.

Radovi koji po mišljenju komisije zadovoljavaju potrebne kriterijume biće predstavljeni u putem usmenih prezentacija poslednjeg dana konferencije, a svi radovi koji su učestvovali na konkursu biće izloženi u okviru organizovane izložbe.

Na izložbi će biti dodeljene tri nagrade komisije za svaku od ponudjenih kategorija.

Opisi kategorija / category details (download)

Prijave su zatvorene.

sr_RSСрпски језик
en_GBEnglish (UK) sr_RSСрпски језик